Garantibevis

Garantibevis
Om din Kress Mission blir defekt på grund av fabrikationsfel eller utförande inom en period av 3 år från inköpsdatumet garanterar vi att:
• Byta ut eller reparera alla defekta delar utan kostnad, eller,
• Reparera produkter gratis, eller,
• Byta ut enheten mot en ny eller renoverad enhet, kostnadsfritt.

Din garanti har följande villkor:
• Registrering på Internet, www.kress-robotik.com, inom 30 dagar efter köpet. (utan registrering gäller endast 24 månaders garanti)
• Garanti för batteripaket gäller endast under en 12-månadersperiod, oavsett onlineregistrering.
• Verktyget inte har missbrukats, försummats, ändrats, modifierats eller reparerats av någon annan än ett auktoriserat servicecenter.
• Endast äkta Kress Mission-tillbehör och delar har använts på eller med produkten.
• Verktyget har utsatts för rimligt slitage.
• Verktyget har inte använts för kommersiella eller yrkesmässiga ändamål.
• Verktyget har inte använts för uthyrningsändamål.
• Verktyget har inte skadats genom främmande föremål, ämnen eller olyckor.

Din garanti täcker inte;
• Komponenter som utsätts för naturligt slitage orsakat av användning i enlighet med bruksanvisningen.
• Otillåtet/olämpligt underhåll/hantering eller överbelastning är undantagna från denna garanti, liksom tillbehör såsom glödlampor, knivar och bits, etc.
För garantianspråk måste du skicka in ett registreringsdokument och inköpsbevis i form av ett giltigt kvitto som visar inköpsdatum och plats.

Denna garantiförklaring ersätter inte, utan är ett komplement till, dina lagstadgade rättigheter.
Denna garanti gäller inte för tillbehör som levereras med verktyget. Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen och får inte överlåtas.
Alla reparationer och utbytesverktyg kommer att omfattas av den begränsade garantin under resten av garantiperioden från datumet för det ursprungliga köpet.

 

Besök webbplatsen för förlängning av garantin

Nyfiken? Hitta en Kress-återförsäljare nära dig!