Garantieverklaring

Garantieverklaring
Indien uw Kress Mission binnen een periode van 3 jaar vanaf de datum van de aankoop defect raakt door materiaal- of fabricagefouten, garanderen wij het volgende:
• Vervangen of repareren wij alle defecte onderdelen, gratis, of,
• Repareren wij de producten gratis, of,
• Vervangen we het toestel gratis door een nieuw of gereviseerd apparaat.

Uw garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
• Registratie binnen 30 dagen na aankoop op het internet op www.kress-robotik.com (zonder registratie geldt slechts 24 maanden garantie)
• Batterijpakketten zijn gegarandeerd voor een periode van slechts 12 maanden, ongeacht de online registratie.
• Als het gereedschap niet verkeerd is gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, gewijzigd, aangepast of gerepareerd door iemand anders dan een bevoegd servicecentrum.
• Als alleen originele Kress Mission accessoires en onderdelen op of met het product zijn gebruikt.
• Als het gereedschap is blootgesteld aan redelijke slijtage.
• Als het gereedschap niet is gebruikt voor handels- of beroepsdoeleinden.
• Als het gereedschap niet voor verhuurdoeleinden is gebruikt.
• Als het gereedschap geen schade heeft opgelopen door vreemde objecten, stoffen of ongelukken.

Uw garantie dekt niet:
• Onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage als gevolg van gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.
• Ongeoorloofd/onjuist onderhoud/behandeling of overbelasting is uitgesloten van deze garantie, evenals accessoires zoals gloeilampen, messen en beitels, enz.
Voor garantieclaims moet u een registratiedocument en een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een geldig aankoopbewijs met vermelding van datum en plaats van aankoop.

Deze garantieverklaring komt niet in de plaats van, maar vormt een aanvulling op uw wettelijke rechten.
Deze garantie is niet van toepassing op de accessoires, die bij het gereedschap zijn geleverd. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en kan niet worden overgedragen.
Alle reparaties en vervangend gereedschap vallen onder de beperkte garantie voor het resterende deel van de garantieperiode vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop.

 

Bezoek de site voor garantieverlenging

Nieuwsgierig? Vind een Kress-dealer bij u in de buurt!